Pixel

การบริการ Service ต่างๆ


 ติดต่อ 0-20779608 Hot line 086-412-3448 , info@energyadvance.co.th


ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า   

ซ่อม รถ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า

     
เปลี่ยนเซลล์, ซ่อมแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า   

ปรับสภาพ,เปลี่ยนเซลล์ 

แบตเตอรรี่ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า 

     
กล่องควบคุมรถกอล์ฟ, Golfcart ECU/Controller   

ซ่อม กล่องควบคุม 

ECU/CONTROLLER 

 

           

ซ่อม รถ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า   >>><<<


       บริษัทฯ มีวิศวกรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี บริการรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที       บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัด มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง ด้านแผงวงจรควบคุม รถยก โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า (Electric Forklift) มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยยึดหลักที่ว่า “จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากลูกค้า ในกรณ๊ซ่อมไม่หายทุกกรณี”

 

             
    

ซ่อม แบตเตอรี่ รถ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า    >>><<<

       บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัด มีความเชี่ยวชาญเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ แบตเตอรี่ รถ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า (Electric Forklift Battery) บริษัทฯ ได้ศึกษาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดอย่างละเอียด เข้าใจปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแบตเตอรี่อย่างแท้จริง     

          บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในเรื่องการใช้สินค้าอย่างเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคา

 

 

          

 บริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัดคิดค้นนวัตกรรมการยืดอายุ แบตเตอรี่ รถ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า  (Forklift Battery Desulfation)

        วันที่ 26 มิถุนายน 2554 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุมัติให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนกับบริษัท เอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัดในรูปแบบการสนับสนุนโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมชื่อ "โครงการ เครื่องฟื้นสภาพแบตเตอรี่" (P11-EN-54-06-036)"

        วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ "ใช้แบตเตอรี่เต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด"

        สรุป: แบตเตอรี่ใช้งานได้ยานนานขึ้น ตามกราฟด้านล่างนี้

        จากงานวิจัยนี้ทำให้บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัด ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องในการใช้งานแบตเตอรี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะนำความรู้นี้ทำประโยชน์ให้กับลูกค้าและสังคมต่อไป

           

 

      

 

 

                 
     

 

พันธกิจ (Our Mission)

          บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัดมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำนวัตกรรมในด้านสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทขนส่งในประเทศไทย ด้วยสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน สังคมและประเทศไทย

   

ประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยทีมงานมืออาชีพ

1999 - 2010: ออกแบบและวางระบบควบคุมระบบอิเล็คทรอนิคส์ยานยนต์ทั้งคัน Engine control module / Electronic control unit

- LABCER Park Aid System 2/4 sensors

- LABCER Security SystemW

- LABCER AutoPC

- MONDEO GEM (General Electronics Module)

- ESCAPE GEM (General Electronics Module)

- TOYOTA TVSS

- TUSON GEM (General Electronics Module)

- X-TRAIL Video Control Unit

- BCM (Body Control Module) with CAN-BUS

 

             Mr. Jordan Hsu

 R&D, Engineering Manager

          (Electronic Section)

   

โปรแกรมที่บริษัทใช้เขียน ECU Controller / Circuit Board

OS: Linux, Windows, Embedded System

MCU: 8051, Microchip 16/18 Series NEC 78K/0 Series

Langu: Assembly, ASP, C/C++, Visual Basic, Visual C++

 

 

 

 

 
Visitors: 295,127