18 สถิติอุบัติเหตุที่สำคัญของ Forklift

สถิติอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์

18 สถิติอุบัติเหตุที่สำคัญของ Forklift

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งใช้ตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงไซต์งาน

มีรูปทรงและขนาดต่างๆ หลากหลายรุ่นและด้วยความสามารถในการยกขนส่งสินค้า

ได้ตั้งแต่ 2,500 ถึง 25,000 กิโลกรัม ด้วยความเป็นเครื่องจักรอันทรงพลังนี้จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับมาจาก สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS)

Important Forklift Statistics 4

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ระบุว่าในปี 2561 มีการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์

เกือบ 8,000 คน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากปีก่อนหน้า ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มการจ้างงานที่แตกต่างกันมาก

ซึ่งล้วนบอกเล่าเรื่องราวของภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์

เพื่อช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เราได้รวบรวมรายการสถิติอุบัติเหตุจาก Forklift ที่ทุกคนควรรู้

หมายเหตุหลักประการหนึ่งเกี่ยวกับวันที่ใช้ในสถิติ:

แหล่งข้อมูลหลักสองแหล่ง ได้แก่ สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS)

ส่วนใหญ่ใช้เวลาหนึ่งปีเต็มเพื่อเก็บสถิติของปีที่แล้ว ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีอยู่จึงมาจากปี 2018-2019

สถิติความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์

รถ Forklift ช่วยเรื่องการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วระหว่างทางเดินและพื้นที่เปิดโล่ง 

ซึ่งสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่ 10 กม./ชม.

ความเร็วนี้รวมกับความสามารถในการยกอันทรงพลังอาจทำให้เกิดปัญหาได้

หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างเหมาะสม

รถโฟล์คลิฟท์ Industrial Driver Operating Forklift Machine Factory S Warehouse 342744 301 Optimized

แม้จะมีการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมแล้ว การบาดเจ็บก็สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะทำงาน

นี่คือตัวอย่างอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่สำคัญบางส่วนในอุตสาหกรรม

1. การบาดเจ็บของพนักงานที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์ซึ่งไม่ถึงแก่ชีวิต

2. อุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ สำหรับอุตสาหกรรมซึ่งมีผู้บาดเจ็บ

3. กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดในปี 2561 คือผู้ปฏิบัติงานอายุ 25-34 ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บไม่ร้ายแรง

4. ในปี 2561 อุตสาหกรรมการให้บริการ เช่น คลังสินค้า การขนส่งและสาธารณูปโภค 

มียอดบาดเจ็บรวมสูงสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

5. จากปี 2011 ถึงปี 2018 โดยเฉลี่ย 7.1 เปอร์เซ็นต์พนักงานขาดงานเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากรถโฟล์คลิฟท์

6. ในปี 2561 มีผู้บาดเจ็บ 3 รายจากอุบัติเหตุรถโฟล์คลิฟท์  ได้แก่ กระดูกหัก  ฟกช้ำฟกช้ำ

และเคล็ดขัดยอก/กล้ามเนื้อฉีกขาด 

7. รถโฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

8. จากจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ Forklift ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็นผู้ชายร้อยละ 99 

     และเป็นผู้หญิง ร้อยละ 1 

9. ในปี 2561 มีอัตราการเสียชีวิตเกิดขึ้นสูงสุดในผู้ปฏิบัติงานอายุ 55-64 ปี

10.ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากการใช้รถยกซึ่งเกิดจากการถูกอุปกรณ์กระแทก 

11.ปี 2019 มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด 68,830 คนที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์และรถแทรกเตอร์อุตสาหกรรม

12. ในปี 2019 รัฐที่จ่ายเงินสูงสุดถึง 52,670 ดอลลาร์สำหรับผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์และรถในอุตสาหกรรม 

13.ในปี 2019 ผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์และรถแทรกเตอร์อุตสาหกรรมได้รับเงินเดือนที่ต่ำที่สุด

 เมื่อเทียบกับรัฐต่างๆ บนแผ่นดินใหญ่

14.ในปี 2019 ชิปปิ้งมีงานรถโฟล์คลิฟท์และรถแทรกเตอร์อุตสาหกรรมสูงสุด

15.อัตราการจ้างงานสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานรถโฟล์คลิฟท์และรถแทรกเตอร์ในอุตสาหกรรม

16.ภายในปี 2028 ผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์และรถแทรกเตอร์อุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

17. ในปี 2019 เดือนกันยายนนิยมเช่า Forklift มากที่สุด ส่วนเดือนมกราคมได้รับความนิยมน้อยที่สุด

18.ผลิตภัณฑ์รถยกที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2018 คือ รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้งานสำหรับพื้นที่ขรุขระ

บริษัทควรพิจารณากำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานผ่านการรับรองการฝึกอบรมขับรถ Forklift และเข้าใจคำแนะนำ

ด้านความปลอดภัยของ Forklift เหล่านี้ก่อนที่จะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยของการขับรถโฟล์คลิฟท์ เเละเรียนรู้วิธีการใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่มากขึ้น

ภายในสถานที่ทำงาน

โดยสถิติรถโฟล์คลิฟท์ เหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการห้ามไม่ให้คุณทำ เพียงแต่แสดงให้เห็นอันตราย

ที่มาพร้อมกับรถโฟล์คลิฟท์และเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่อไปของคุณจะดำเนินไปโดยไม่มีปัญหาใด ๆ

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้