โครงสร้างเซลล์แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

หน้าปกบทความโครงสร้างเซลล์แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

โครงสร้างเซลล์แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

โครงสร้างเซลล์แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและการตรวจวัดระดับน้ำกรด

เซลล์แบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์เป็นเซลล์แบตเตอรี่แบบสาร elecrolyte ที่มีโครงสร้างเป็นแผ่นโลหะสองชั้น 

โดยมีเครื่องส่งไฟฟ้าอยู่ที่ด้านบน (Positive Electrode) และเครื่องรับไฟฟ้าอยู่ที่ด้านล่าง (Negative Electrode)

สาร elecrolyte จะอยู่ระหว่างชั้นโลหะสองชั้นเพื่อช่วยในการส่งไฟฟ้าระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับ 

โดยเซลล์แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้และใช้ในการสั่งการขับเคลื่อนตัวถังรถโดยการส่งไฟฟ้า

ให้กับมอเตอร์ที่ติดตั้งในรถโฟล์คลิฟท์ ส่วนกลไกการสั่งการขับเคลื่อนตัวถังของรถจะอยู่ที่ระบบควบคุม

(Control System) ซึ่งจะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในเซลล์แบตเตอรี่เพื่อสั่งการขับเคลื่อนตัวถัง

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

1.ฝาจุกประกอบด้วยลูกลอยที่มีขีดบอกระดับน้ำกรดที่ลดไปสามารถมองเห็นได้

2.ฝาแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทำด้วย Poly Propylene Copolymer

3.แผ่นธาตุบวกประกอบด้วยโครงกริดที่ทำด้วย Lead Alloy ซึ่งสวมใส่อยู่ในท่อ Polyester

หรือท่อใยแก้วซึ่งภายในท่อจะบรรจุผงตะกั่วบวกไว้ภายในทำให้เนื้อผงบวกไม่หลุดร่วงง่าย

4.Separator  ทำด้วย Envelope PE Separator ใช้สำหรับแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าชนิด Deep cycle โดยเฉพาะ

5.แผ่นธาตุลบประกอบด้วยโครงกริดที่ทำจากLead Alloy และฉาบด้วยPaste (เนื้อแผ่น)

สูตรเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ Deep cycle

6.Electrolyte เป็นกรดที่บริสุทธิ์ผสมน้ำซึ่งกำหนดความถ่วงจำเพาะไว้ 1.280+0.01ที่ 20C

7.เปลือกหม้อทำด้วยพลาสติกพิเศษชนิด Poly Propylene Copolymer มีความทรงรูปสูงทนแรงกระแทก

8.ขั้วทำด้วยตะกั่วผสม

การเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่รถโฟล์ลิฟท์ไฟฟ้าที่ถูกต้อง

ระดับน้ำกลั่น แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การเช็คระดับน้ำกรดแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์มีขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบความปลอดภัย

ตรวจสอบว่ารถยนต์อยู่ในสภาพปลอดภัยและไม่มีการทำงานก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบ

2.เปิดฝาเครื่องยนต์

 เปิดฝาเครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์และหาที่ตั้งของแบตเตอรี่

3.ตรวจสอบระดับน้ำ

ในกรณีของแบตเตอรี่แบบน้ำกระแสตรง ตรวจสอบระดับน้ำในแต่ละเซลล์

โดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ซึ่งระดับน้ำควรอยู่ระหว่างเส้นสูงสุดและต่ำสุดในเซลล์

4.เติมน้ำกรด

หากระดับน้ำกรดต่ำกว่าเส้นสูงสุดที่กำหนด ให้เติมน้ำกรดเข้าไปในแต่ละเซลล์ 

โดยใช้น้ำกรดที่เหมาะสมและไม่เกินเส้นสูงสุดที่กำหนด

5.ปิดฝาเครื่องยนต์

ปิดฝาเครื่องยนต์และทดสอบระบบเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: การเช็คแบตเตอรี่ของรถโฟล์คลิฟท์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น 

ดังนั้นควรอ่านคู่มือผู้ใช้ของผู้ผลิตหรือติดต่อช่างซ่อมเพื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้