ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคือการเติมพลังงานให้แบตเตอรี่โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องชาร์จไฟฟ้า

โดยที่เครื่องชาร์จจะมีหลอดแสดงสถานะการชาร์จที่แสดงผลการชาร์จของแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นการเติมพลังงาน

ให้แบตเตอรี่ไปจนถึงระดับที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานขึ้นและให้ผลการทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การชาร์จแบตเตอรี่ให้ถูกต้องและสม่ำเสมอยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน

ของแบตเตอรี่และลดต้นทุนการบำรุงรักษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างมากที่สุด

ซึ่งการใช้เครื่องชาร์จที่ติดมากับรถโฟล์คลิฟท์โดยการเสียบสายชาร์จเมื่อเลิกใช้งาน

หรือมีสัญญาณเตือนที่รถโฟล์คลิฟท์ว่าแบตเตอรี่อ่อนและอย่าปล่อยแบตเตอรี่ที่มีไฟอ่อนไว้โดยไม่ได้ชาร์จ

เพราะจะทำให้มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ขั้นตอนการชาร์จแบต

ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีดังนี้

1.ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

ก่อนที่จะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ คุณควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังเหลือพลังงานพอสำหรับใช้งานหรือไม่

โดยเช็คแบตเตอรี่ว่ามีการแสดงสัญญาณหรือไฟเตือนเป็นเครื่องหมายว่าพลังงานต่ำแล้ว

ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

2. เลือกชนิดของชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะต้องใช้ชนิดของชาร์จที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้งานอยู่

คุณต้องตรวจสอบความต้องการของแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จก่อนที่จะเลือกชนิดของชาร์จ

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

3. เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จ

ให้เชื่อมต่อสายไฟจากเครื่องชาร์จกับแบตเตอรี่โดยใช้ปลั๊กไฟ คุณควรตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อถูกต้องและปลอดภัย

เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จ

4. เปิดเครื่องชาร์จ

หลังจากที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว คุณต้องเปิดเครื่องชาร์จเพื่อเริ่มต้นกระบวนการชาร์จ

เปิดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

5. ติดตามกระบวนการชาร์จ

ขณะที่แบตเตอรี่กำลังถูกชาร์จ คุณควรติดตามการเติมไฟของแบตเตอรี่เพื่อดูว่ามีการชาร์จถูกต้องหรือไม่

ติดตามกระบวนการชาร์จแบต

ลักษณะของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

กระแสไฟ (A) และแรงเคลื่อน (V) ที่ออกจากเครื่องชาร์จคือเมื่อเริ่มชาร์จกระแสไฟ(A) 

จะวิ่งเข้าแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามาก และค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ

เมื่อแรงเคลื่อนสูงขึ้นจนกระทั่งเมื่อแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟเริ่มเต็มประมาณ 80%

เครื่องชาร์จจะลดกระแสไฟชาร์จลงเหลือ ประมาณ 25% ของจำนวนกระแสไฟชาร์จตอนเริ่มต้น

ซึ่งการควบคุมนี้จะสังเกตุได้จากเมื่อแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนสูงขึ้นถึง 57.6V หรือ2.4V. / Cell

เครื่องชาร์จจะเริ่มนับเวลา 3-4 ชั่วโมงและเครื่องจะตัดไฟชาร์จ

สำหรับการชาร์จประจำให้บิดสวิทช์ไปที่ Automatic เครื่องชาร์จจะนับเวลาต่ออีก 1 ชั่วโมง

หลังจากแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อน2.4V./Cell

และถ้าบิดสวิทช์ไปที่ Equalizing เครื่องจะชาร์จอีกต่อไป 3-4ชั่วโมง จึงจะตัดระบบชาร์จ

หมายเหตุ: ควรทำ Equalizing ทุกสัปดาห์

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้