ฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน

ฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน

ฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน

 

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

หน่วยงาน / โครงการ: ……………………………………………………………. 
ลำดับรายละเอียดมาตรฐาน
 
 ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์รายวัน 
1ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิคไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน
2ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียงสัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้
3ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้างใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด
4ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน
5ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงามีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน
6ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด
                                                         ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
1ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2อัดจาระบีจาระบี EP 2
    
                                                        ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ 1 ครั้งต่อเดือน
1วัดความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่1.25 – 1.30
2EQUALIZER CHARGER SYSTEMระบบชาร์จ EQUALIZER
ข้อปฏิบัติของพนักงานก่อนเริ่มงาน/หลังใช้งานสัญลักษณ์ปัญหาที่พบเจอ
1ตรวจสอบตามหัวข้อที่กำหนดก่อนเริ่มงาน
ปกติ
2หากตรวจพอุปกรณ์มีปัญหาให้แจ้งผู้ควบคุมดูแล
ไม่ปกติ
3อุปกรณ์ชิ้นใดที่ตรวจแล้วไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งเปลี่ยน
แก้ไข
5ต้องปิดสวิทย์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานผู้ตรวจสอบ
หมายเหตุ
*หากพบจุดเสียหายที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้แจ้งผู้ควบคุมงานทันที

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฟอร์มตารางการบำรุงรักษาตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์รายวัน

ข้อมูลรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้