ความแตกต่างระหว่างพาเลทปิดและพาเลทเปิด

Open Pallet Close Pallet

ความแตกต่างระหว่างพาเลทปิดและพาเลทเปิด

เมื่อพูดถึงการใช้พาเลทสำหรับการจัดเก็บและการขนส่ง คุณสามารถเลือกใช้พาเลทได้ 2 แบบดังนี้ 

1. พาเลทแบบเปิด

2. พาเลทแบบปิด ความแตกต่างหลักของพาเลทประการหนึ่งคือความแข็งแรง และการใช้งาน

พาเลทเปิด (Open bottom pallet) คืออะไร ?

Open Pallet Optimized

Block Pallet ชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเสียบงาเข้าไปเพื่อยกสินค้าได้ทั้ง 4 ด้านของพาเลท 

โดยจะมี 2 ด้าน ซึ่งไม่มีคานด้านล่างขวางกั้น เหมาะกับการเข้าเสียบงาของรถสแตกเกอร์ชนิดมีขาค้ำด้านหน้า

พาเลทปิด (Closed bottom pallet) คืออะไร ?

Closed Pallet

Block Pallet ชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเสียบงาเข้าไปเพื่อยกสินค้าได้ทั้ง 4 ด้านของพาเลทเช่นกัน

 โดยทั้ง 4 ด้านจะมีคานด้านล่างขวางกั้น เหมาะกับการเข้าเสียบงาของรถสแตกเกอร์ชนิดไม่มีค้ำด้านหน้า เช่น

 Counter balance Stacker เป็นต้น

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้