สาเหตุการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

หน้าบทความสาเหตุการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

สาเหตุการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าส่วนมากมีสาเหตุมาจากการเกิดซัลเฟต

เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งปริมาณตะกั่วซัลเฟตจะสะสมที่แผ่นธาตุมากขึ้น ซึ่งตะกั่วซัลเฟตนี้มีลักษณะที่เป็นฉนวน

จะเกิดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ และเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Sulfation” กล่าวคือ ตะกั่วซัลเฟตบนแผ่นธาตุ

จะรวมตัวกันเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะเรียกผลึกของตะกั่วซัลเฟตนี้ว่า “Hard sulfate” 

ซึ่ง Hard sulfate นี้อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นตะกั่วและกรดซัลฟูริกได้อีก

ทำให้แบตเตอรี่มีความจุ (แอมป์แปร์-ชั่วโมง) ลดลง และจ่ายกระแสได้ปริมาณ (แอมป์แปร์) ลดลง

แผ่นธาตุผลึกซัลเฟต

ตะกั่วซัลเฟตก่อตัวบนแผ่นธาตุระหว่างการคายประจุ ซึ่งต่อมาจะกลับไปเป็นตะกั่วและตะกั่วออกไซด์

เมื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ในอุดมคติ 

ตะกั่วซัลเฟตจะมีขนาดเล็กและสามารถละลายได้หมดทำให้ไม่มีตะกั่วซัลเฟตหลงเหลือตกค้างอยู่

แต่ในความเป็นจริงผลึกตะกั่วซัลเฟตเหล่านี้อาจจะมีขนาดใหญ่และรวมตัวเป็นชั้นหุ้มแผ่นธาตุทำให้หน้าสัมผัส

ระหว่างแผ่นธาตุกับสารละลายอิเล็กโตรไลต์มีพื้นที่ลดลง

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้