ประเภทของเสา Forklift

ประเภทของเสา Forklift

Forklift เป็นเครื่องมือสำคัญในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไซต์ก่อสร้าง คลังสินค้า โรงงานและท่าเรือ

เนื่องจากสถานที่เหล่านี้มักจะมีสินค้าหนักซึ่งต้องใช้ Forklift ที่ทรงพลังในการยกและเคลื่อนย้าย

Forklift แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็สามารถยกของที่มีน้ำหนักสูงได้

ซึ่ง Forklift มีประเภทและขนาดให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นธุรกิจของคุณจะเลือก Forklift ที่เหมาะสมได้อย่างไร ?

โดยองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ควรพิจารณาเลือก Forklift สำหรับธุรกิจของคุณก็คือเสาของรถ Forklift

เสารถ Forklift คืออะไร

เสา Forklift คืออะไร ?

พูดง่ายๆ ก็คือ เสา Forklift หรือที่เป็นเสาแบบตั้งตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถโฟล์คลิฟท์

โดยทำงานเป็นโครงสร้างทางกลที่ด้านหน้าของ Forklift ช่วยให้ยกของได้สูงตามความต้องการ

เสา Forklift จะยกขึ้นโดยการเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกและลดระดับลงโดยใช้แรงโน้มถ่วง

ซึ่งเสา Forklift มีหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันและรางที่ซ้อนกันช่วยให้เสาสามารถขยายและลดลงได้

รางด้านในและโซ่ติดทั้งตัวรถและเสาที่จุดยึดเป็นส่วนช่วยยกและลดระดับลง

ข้อควรพิจารณาในการเลือกเสา Forklift

ปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเสา Forklift คือฟูลฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีระยะห่างเหนือศีรษะต่ำ 

ฟูลฟรีคือความสูงที่ผู้ควบคุมรถ Forklift สามารถยกงาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความสูงของเสา 

หากคุณทำงานในพื้นที่จำกัดคุณควรเลือกเสาฟูลฟรีเพื่อการมองเห็นได้ เช่น ใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็น 

พื้นที่เหนือศีรษะที่มีคานเตี้ย ฯลฯ

ขนาดของเสารถ Forklift

ความสูงที่ลดลง

อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเสา Forklift คือระยะห่างจากพื้นต่ำสุดถึงยอดเสา Forklift

เมื่อลดเสาลงต่ำสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่า Forklift ของคุณจะผ่านพื้นที่จำกัด

เช่น ประตูทางเข้าหรือทางออกได้หรือไม่

ความสูงที่เพิ่มขึ้น

ความสูงของเสา Forklift คือระยะห่างจากพื้นถึงยอดเสาเมื่อยืดออกจนสุด

ความสูงของการยก

ความสูงของการยกไม่เหมือนกับความสูงที่ยืดออก เนื่องจากความสูงของการยกจะวัดจากพื้นถึงงา

ไม่ใช่ส่วนบนของเสา Forklift โดยปกติ ความสูงของเสาที่แนะนำคือต้องสูงเหนือชั้นวางสูงสุดของคุณ

เพื่อให้ Forklift มีพื้นที่ในการเคลื่อนย้าย

เสา Forklift ทั่วไป

ประเภทของเสา Forklift

เสาท่อนเดียว (หรือที่เรียกว่า Simplex)

เสาแบบท่อนเดียวหรือที่เรียกว่าเสาแบบ Simplex ไม่มีฟูลฟรีและมีเพียงช่องเดียวเท่านั้น

โดยเสาต้องขยายให้สูงขึ้นเพื่อวางกองซ้อน ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นได้กลางแจ้ง

โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะห่างเหนือศีรษะ (ไม่จำกัดความสูงในการยก)

เสาสองเดียว (หรือที่เรียกว่า Duplex)

เสาสองท่อนหรือที่เรียกว่าเสา Duplex มีฟูลฟรีและมักใช้สำหรับวางซ้อนหรือซ้อนสองชั้น

สำหรับการใช้งานในร่มที่จำกัดพื้นที่ โดย Forklift แบบเสาสองท่อนสามารถมองเห็นได้ดี

เนื่องจากไม่มีส่วนเสาที่กีดขวางมุมมองของคนขับ มีกระบอกไฮดรอลิกอยู่ตรงกลางเสาเพื่อดันของขึ้น

เสาท่อน (aka Triplex)

เสา Forklift ที่ใช้กันทั่วไปและหลากหลายที่สุดคือเสาสามท่อน โดยด้านนอกบนเสานี้ไม่ขยับ

มีรางเลื่อนอยู่ 2 รางและรางนิ่งแบบทำมุม เสาสามท่อนมีฟูลฟรีและสามารถเข้าถึงความสูงได้มากขึ้น 

ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้า

เสาสี่ท่อน (aka Quad)

เสาสี่ขั้นหรือเสารูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีการเข้าถึงสูงสุด เสา Forklift นี้มีรางและโซ่เคลื่อนที่สี่ชุด

และมีความซับซ้อนกว่าเสา Forklift อื่นๆ ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าเสาสี่ท่อนอาจจำกัดการมองเห็น

และต้องมีการฝึกอบรมพิเศษในการขับขี่

สรุป

Forklift เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อคุณต้องเคลื่อนย้ายและรับของหนัก 

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณเลือก Forklift ที่มีเสาเหมาะสมกับธุรกิจของคุณและรู้วิธีป้องกันอุบัติเหตุจาก Forklift

กรณีเลือก Forklift คุณต้องทราบพื้นที่ภายในโรงงานรวมถึงความสูงของชั้นวางที่คุณจะวางหรือนำสินค้าเข้าออก 

และประตูทางเข้าและออกของห้องสินค้านั้นๆ ด้วยเช่นกัน

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้