15 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ Forklift

Forklift Safety Training

15 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ Forklift

Forklift เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ใช้บ่อยที่สุดในสำหรับการทำงานอุตสาหกรม โดยใช้ Forklift ในการยก

และขนส่งสินค้าด้วยความคล่องแคล่วแม่นยำ แม้ว่ารถ Forklift จะทรงพลังแต่ก็มีความเสี่ยงในการใช้งานอยู่ด้วย

จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ Forklift ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใช้รถ Forklift ดังนี้

1. ใบรับรองการขับรถ Forklift

เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือมีการฝึกอบรมที่ไม่ดี

เราจึงขอแนะนำให้ผู้ที่ขับรถ Forklift ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานเท่านั้น

ซึ่งนายจ้างควรประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อยทุกๆ สามปี 

และเสริมการฝึกอบรมด้วยการบรรยาย วิดีโอ การฝึกอบรมซอฟต์แวร์รวมถึงสาธิตการใช้งาน Forklift

ใบรับรองการขับรถโฟล์คลิฟท์

2. อุปกรณ์ความปลอดภัย

ผู้ควบคุมรถ Forklift ควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม 

ตัวอย่างเช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัดเจน ฯลฯ

อุปกรณ์ความปลอดภัย

3. รู้จักประเภทรถ Forklift

Forklift มีหลากหลายประเภทต่างๆ มากมาย เนื่องจากแต่ละประเภทมีโครงสร้างของตัวเอง น้ำหนักที่จำกัด 

ความเร็วในการขับเคลื่อน รัศมีวงเลี้ยวและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

โดยสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จัก Forklift ของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานและปฏิบัติตามแนวทางหรือคำแนะนำ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่ดีที่สุดกับผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทรถโฟล์คลิฟท์

4. ตรวจสอบรถ Forklift

ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบ Forklift อย่างละเอียดก่อนใช้งานทุกครั้ง 

แนะนำให้ตรวจสอบ Forklift รายวันกับหัวหน้ากะเพื่อระบุและบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่อง 

สำหรับอุปกรณ์ อะไหล่ใด ๆ ที่ต้องซ่อมแซมหรือไม่ควรใช้งานต่อ 

การตรวจสอบ Forklift ที่แนะนำบางส่วน ได้แก่

  • ทดสอบการควบคุมการทำงาน เช่น เบรก ไฟ แตร และพวงมาลัย
  • ตรวจสอบเสาและตัวป้องกันเหนือศีรษะสำหรับความเสียหาย
  • ตรวจสอบระดับยางและของเหลว (ไฮดรอลิก เบรก เครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิงและระบบหล่อเย็น)
  • ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ น้ำมัน หรือหม้อน้ำ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสา งาอยู่ในสภาพดี (เช่น ตรง ไม่แตก ไม่บิดเบี้ยว)
  • มองหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎ ป้ายและข้อบังคับของสถานที่ทำงานทั้งหมด 

หากคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบ ป้ายหรือข้อบังคับนั้นจะช่วยให้คุณระวังและสังเกตสภาพแวดล้อมพื้นที่การทำงาน

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวคุณและบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน

Forklift Safety Training 3

5. ทัศนวิสัยการมองเห็น 360 องศา

วางงาให้ต่ำลงกับพื้นเพื่อให้มองเห็นบริเวณรอบๆ ได้ชัดเจน หากสินค้าที่บรรทุกบังทัศนวิสัยของคุณ

ให้คุณใช้งาน Forklift ในทางกลับกันและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมุมมองที่ดีเพื่อวางสินค้าบนชั้นวางเสมอ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพิ่มเติมคือ

  • ระวังคนเดินบริเวณพื้นที่ทำงานหรือรอบ ๆ Forklift เสมอ
  • มองไปในทิศทางของพื้นที่ทางเดินรถ Forklift เสมอ
  • ใช้กระจกมองหลังเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น
  • ใช้ไฟหน้าหากทำงานในตอนกลางคืน กลางแจ้งหรือในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างเพิ่มเติม
การขับรถโฟล์คลิฟท์

6. ทำเครื่องหมายบนพื้นที่ทำงาน

ระบบการทำเครื่องหมายบนพื้นสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนงานได้ 

โดยใช้สีเหลืองเพื่อทำเครื่องหมายอันตรายทางกายภาพ เช่น บริเวณที่มีแนวโน้มว่าจะล้มหรือสะดุด

และใช้สีแดงเพื่อระบุอันตรายจากไฟไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงและสวิตช์ฉุกเฉิน 

ติดป้ายบอกทางทั่วทั้งพื้นที่โรงงานเพื่อป้องกันให้คนเดินอยู่ห่างจากเส้นทางรถ Forklift 

เครื่องหมายรถโฟล์คลิฟท์

7. น้ำหนักบรรทุกของ Forklift

ระวังเรื่องความจุของรถ Forklift รวมถึงอุปกรณ์ที่แนบมากับรถ Forklift ด้วย

ควรหลีกเลี่ยงการยกสินค้าน้ำหนักที่เกินน้ำหนักของตัวรถ Forklift

หากใช้รถ Forklift ยกน้ำหนักมากเกินไปอาจทำให้ล้อหลังลอยขึ้นจากพื้น

ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคลากรและเกิดความเสียหายต่อ Forklift และสินค้า

รถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้า

8. อย่าใช้ Forklift โดยสารคน

ไม่ควรใช้ Forklift ในการขนย้ายหรือบรรทุกโดยสารคน

เนื่องจากรถ Forklift ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งไม่เป็นการปลอดภัยกรณีใช้บรรทุกคน

รถโฟล์คลิฟท์โดยสารคน

9. ความเสถียรของ Forklift

ก่อนใช้รถโฟล์คลิฟท์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือและรองเท้าของคุณแห้งสนิทและอยู่ในท่านั่งที่สบาย

นอกเหนือจากการนั่งอย่างปลอดภัยแล้ว ก่อนเริ่มใช้งาน Forklift เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณ

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละคันมีจุดศูนย์ถ่วงเป็นจุดที่น้ำหนักมีความเท่ากันโดยแบ่งตามน้ำหนักบรรทุก

ซึ่ง Forklift ถูกสร้างขึ้นบนระบบกันสะเทือนแบบสามจุด เรียกว่า “สามเหลี่ยมทรงตัว” 

โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ภายในเพื่อป้องกันไม่ให้รถ Forklift พลิกคว่ำ ยิ่งน้ำหนักบรรทุกมากเท่าใด

จุดศูนย์ถ่วงก็จะยิ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางโหลดมากขึ้นเท่านั้นทำให้ความสามารถในการยกของ Forklift ลดลง

Forklift Safety Training5

10. น้ำหนักถ่วงมีความเสถียรและปลอดภัย

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถ Forklift มีความสมดุลเมื่อวางสินค้าบนงา

และควรลดงาให้ต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มความเสถียรของ Forklift โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขับ Forklift บนทางลาด

ควรใช้เชือกผูกเพื่อยึดสินค้าและควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาเลทที่ใช้มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับสินค้าและรถ Forklift

รถโฟล์คลิฟท์ในไซต์ก่อสร้าง

11. ความเร็วที่เหมาะสม

ควรขับ Forklift ตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องขับ Forklift โดยไม่หยุด

หรือเปลี่ยนทิศทางกะทันหันหรือเลี้ยวหักศอก เพราะการกระทำเหล่านี้อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ Forklift พลิกคว่ำได้ 

ความเร็วการขับรถโฟล์คลิฟท์

12. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

ห้ามใช้งาน Forklift ใกล้กับเครื่องจักรอื่นและควรรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

เพื่อให้ผู้ควบคุมรถ Forklift สามารถหยุดรถ Forklift ได้อย่างปลอดภัย

ขับโฟล์คลิฟท์เว้นระยะห่าง

13. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ Forklift

หลีกเลี่ยงการยืนหรือเดินผ่านใต้งารถ Forklift หรืออุปกรณ์ที่แนบมากับรถ Forklift เนื่องจากสิ่งของอาจตกลงมา

ซึ่งผู้ควบคุมรถ Forklift ควรวางมือและเท้าให้พ้นจากเสา เนื่องจากเสาเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส

เดินผ่านใต้งาโฟล์คลิฟท์

14. เติมเชื้อเพลิง

การชาร์จไฟฟ้าและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่เติมพลังงานไฟฟ้าด้วยการชาร์จไฟ

และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ที่กำหนดเป็นพิเศษ ซึ่งมักจะเป็นบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี

และปราศจากเปลวไฟและควรหมั่นปิดเครื่องทุกครั้งที่เติมเชื้อเพลิง

เติมเชื้อเพลิง

15. จอดรถโฟล์คลิฟท์ในพื้นที่ที่กำหนด

เมื่อสิ้นสุดการทำงานหรือสิ้นสุดการใช้งานรถ Forklift ควรนำรถ Forklift ไปจอดไว้ในพื้นที่ที่กำหนดเสมอ 

ซึ่งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่จอดรถ Forklift ไม่กีดขวางทางเดิน ทางออกหรือทางเข้าใดๆ 

และควรลดงาลงจนสุดพอดีกับพื้น  ใช้เบรกจอดรถ Forklift  ดับเครื่องยนต์และถอดกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ ภาพการตลาด

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้