รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามือสองสำหรับ SME

ตัวอย่างการใช้รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามือสองสำหรับ SME

ในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูง คู่แข่งเพิ่มขึ้น วัตถุดิบแพง ค่าจ้างแรงงานสูง แรงงานหายาก

เครื่องจักรที่ใช้แทนแรงงานคนได้มีบทบาทอย่างมากที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

 1. ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือน

 2. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพราะ พนักงานลาออกบ่อย

 3. ลดปัญหาพนักงานเหนื่อยล้า หรือเจ็บป่วยจากการแบกหาม

ปัจจุบันรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกใช้แทนที่รถโฟล์คลิฟท์น้ำมันเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากต้นทุนรวมต่ำกว่า อีกทั้งไม่มีมลพิษซึ่งเหมาะกับการใช้ในโรงงาน โกดัง อาคาร ร้านค้าหรือพื้นที่ที่เรียบ

  • การคำนวณจุดคุ้มทุนตัวอย่างธุรกิจขายปุ๋ย

ร้านเฮียการุณขายปุ๋ ใช้คนงานแบกหาม 3 คน จ้างด้วยค่าแรงวันละ 300 บาท

ค่าแรง 3 คนรวม 27,000 บาทต่อเดือน 

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับมือสอง (Reach truck) Toyota 7FBR15 เสา 3 ม. ราคาประมาณ  200,000 บาท

เฮียการุณลดแรงงานจาก 3 คน เหลือ 1 คน (คนขับ) ประหยัดค่าแรงงาน 2 คนเป็นเงิน 18,000 บาทต่อเดือน

จากการซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามือสอง เฮียการุณจะคืนทุนภายใน 11-12 เดือน

หมายเหตุ: รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามือสอง 1 คันแทนคนงานได้ 5-10 คน

รีวิวจากลูกค้า SME

ตัวอย่างลูกค้า SME ที่ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 

เช่น ร้านขายปลีกปุ๋ย ร้านค้าส่งอะไหล่ ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจค้าส่ง13
รถโฟล์คลิฟท์มือสองสีเขียวยกสินค้าในโกดัดงสินค้า
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจค้าส่ง10
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจค้าส่ง18
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง โรงงานอุตสาหกรรม16
รถโฟล์คลิฟท์มือสองใช้งานในโกดังสินค้าที่มีพื้นที่เรียบ
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง โรงงานอุตสาหกรรม
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจอาหาร 6
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง คลังสินค้า4
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจค้าส่ง2
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจค้าส่ง7
รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ธุรกิจค้าส่ง16

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์เพิ่มเติม

เพื่อได้รับรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุดได้ที่นี่

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้