ทำไมต้องอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ ?

รถโฟล์คลิฟท์  ถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยมาตรการในการควบคุมการใช้งาน การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างไม่ถูกต้อง 

อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้งาน ต้องได้รับการฝึกอบรม

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ

การฝึกอบรมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บทั้งของพนักงาน

เสียหาย

เสียหาย

การฝึกอบรมช่วยลดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบริษัท สร้างความคุ้มค่าได้มากขึ้น

ฝึกอบรมรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

หลักสูตร การขับรถยกชนิดต่างๆ อย่างปลอดภัย

กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์

การทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ >>

ข้อ 40  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถโฟล์คลิฟท์

แต่ละประเภทความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ เป็นส่วนหนึ่ง

ของมาตรการควบคุม

อบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

ฝึกปฏิบัติขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและการซ่อมบำรุง

รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ ใช้สำหรับขนย้ายวัตถุ สินค้า อุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือการนำไว้เคลื่อนย้ายวัตถุในระยะทางสั้นๆ

รถโฟล์คลิฟท์ได้รับการพัฒนาไปอย่างมากดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่และใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

ได้อย่างปลอดภัย

อบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์
  • เรียนมาตรฐานเกี่ยวกับรถยกแต่ละชนิด

  • เทคนิคการเคลื่อนย้ายสินค้าในแบบต่างๆ

  • กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน รถยก รถลาก

สมัครการฝึกอบรมรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ระบุ เวลา ฝึกอบรมรถโฟล์คลิฟท์ ไปทางอีเมล์

เรียนโฟล์คลิฟท์ 1 วัน การันตีขับเป็น ได้รับใบเซอร์

ทักษะความรู้แบบจัดเต็ม นำไปใช้กับการทำงานได้จริง เราบริการอบรมโฟล์คลิฟท์ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน