วิธีการคำนวณความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์

การคำนวณความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์

สำหรับคลังสินค้าที่มีงานยุ่ง การเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ มันทำได้มากกว่าการยก

ประเภทของยางรถโฟล์คลิฟท์คุณต้องพิจารณาพื้นที่ทำงานคลังสินค้าของคุณเพื่อให้รถโฟล์คลิฟท์เหมาะสมที่สุด

การคำนวณความกว้างของทางเดินจะช่วยให้คุณเลือกรถโฟล์คลิฟท์เพื่อใช้ในคลังสินค้าที่เหมาะสม  

แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณต้องการพื้นที่ว่างเท่าใดสำหรับการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์คืออะไร ?

ความกว้างทางเดินรถโฟล์คลิฟท์

ความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์ต้องใช้พื้นที่เท่าใดเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย

เมื่อบรรทุกสินค้าเต็มพาเลท อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของคุณซึ่งสามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

ในคลังสินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณอาจสร้างพื้นที่สำหรับเคลื่อนย้ายไปยังคลังสินค้าของคุณ

ได้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญของคุณ

คำนวณความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างไร ?

คำนวณความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างไร

การกำหนดความกว้างทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์ของคุณเป็นการคำนวณที่ค่อนข้างง่าย

  1. ป้อนความกว้างของการวางซ้อนมุมฉากพื้นฐานของรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ ซึ่งบางครั้งเรียกว่ากองมุมฉาก 
  2. เพิ่มความยาวโหลดของคุณ
  3. เพิ่มระยะห่าง 12 นิ้ว 

ความยาวรวมนี้เป็นความกว้างขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายพาเลทอย่างปลอดภัย

ในการคำนวณ คุณควรใช้ความยาวในการบรรทุกพาเลทที่ใหญ่ที่สุดของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่น

คุณควรคำนวณตัวเลขนี้ทุกครั้งที่จัดการโหลดพาเลทใหม่หรือผิดปกติเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย 

นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบความกว้างทางเดินเพื่อพิจารณาก่อนที่จะทำการซื้อรถโฟล์คลิฟท์ใหม่

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แน่ใจว่าสามารถใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ 

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้