เหตุผลสำหรับการใช้รถโฟล์คลิฟท์

เหตุผลสำหรับการใช้รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์เป็นยานพาหนะอุตสาหกรรม มีงาที่สามารถยกขึ้นลงรวมถึงสอดใต้สินค้าเพื่อยกและเคลื่อนย้ายได้

รถโฟล์คลิฟท์สามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่ไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ ประเภทและวิธีการใช้รถโฟล์คลิฟท์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันของคุณ

The Components Of A Forklift Allow It To Perform Its Task Effectively 1

โครงสร้างรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ทำงานร่วมกันในเรืองของการยกเคลื่อนย้ายและจัดเก็บของที่หนัก

หรือเทกองสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างของรถโฟล์คลิฟท์มีดังนี้

 

1. โครงรถโฟล์คลิฟท์

– โครงรถโฟล์คลิฟท์ประกอบขึ้นเป็นฐานของรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งโครงรถยึดส่วนอื่นๆ ที่สำคัญของรถไว้ด้วยกัน 

รวมถึงล้อ เสา และน้ำหนักถ่วง

 

2. ถ่วงน้ำหนัก 

– ตัวถ่วงน้ำหนักที่รถโฟล์คลิฟท์โดยตุ้มน้ำหนักทำจากเหล็กหล่อและติดกับด้านหลังของรถโฟล์คลิฟท์

 

3. แหล่งพลังงาน 

– แหล่งพลังงานของรถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์สันดาปภายในสามารถเติมน้ำมันดีเซล LPG ก๊าซธรรมชาติ CNG 

ส่วนแหล่งพลังงานของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

 

4. แผงงา

 – ทำหน้าที่เป็นฐานยกของแผงงาที่แนบมากับรางเสาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขึ้นและลง

 

5. เสา

 – เสาทำหน้าที่ยกให้ของสูงขึ้น

Forklifts Has Two Basic Sets Of Controls For Steering And Lifting 1

รถโฟล์คลิฟท์ทำงานอย่างไร ?

มีกลไกสองแบบที่ช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์สามารถทำหน้าที่ยก ได้แก่ รอกโซ่และกระบอกไฮดรอลิก

1. กระบอกไฮดรอลิก

ที่ฐานของรถโฟล์คลิฟท์ยึดกับปั๊มลมไฟฟ้า เมื่อผู้ปฏิบัติงานกดคอนโทรล ปั๊มลมจะเปิดขึ้น 

จากนั้นดึงอากาศภายนอกเข้าสู่ตัวกรองและดันเข้าไปในท่อจนถึงกระบอกสูบไฮดรอลิก 

กระบอกไฮดรอลิกมีท่อกลวงปิดด้วยลูกสูบที่หล่อลื่นและยืดหยุ่นได้ที่ปลายด้านหนึ่ง

 

ฐานของกระบอกสูบจะดักอากาศไม่ให้รั่วไหลออก เมื่อความดันเพิ่มขึ้นในบริเวณลูกสูบ จะเกิดแรงขึ้น

และเคลื่อนลูกสูบขึ้น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ปริมาตรของก๊าซจะเพิ่มขึ้นและแรงดันจะลดลง

สิ่งนี้สร้างสมดุลทางกายภาพที่ความสูงของรถยกและปริมาณของแรงที่เทียบเท่ากับก๊าซและน้ำหนักของรถยก

 

 • เพื่อยกน้ำหนัก

         ผู้ควบคุมรถโฟล์คลิฟท์คอนโทรล (ทิศทางไปข้างหน้า) เพื่อส่งสัญญาณให้สูบลมส่วนเกินเข้าไปในกระบอกสูบ

 • เพื่อลดภาระ 

         ในทิศทางย้อนกลับ ผู้ปฏิบัติงานดึงที่จับเพื่อส่งสัญญาณวาล์วพิเศษเพื่อปล่อยก๊าซออกจากกระบอกสูบ

2.ลูกรอกโซ่แบบโรลเลอร์

ตัวยกจะถูกยึดเข้ากับตัวเครื่องหลักด้วยรอกโซ่แบบลูกกลิ้งสองตัวที่จุดศูนย์กลางของรอกโซ่

กลไกนี้มีความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้งาเคลื่อนออกจากระยะของกระบอกสูบได้ 

รถยกจะต้องใช้กระบอกสูบที่สูงกว่าของที่จะยก

สถานที่ทำงานที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ได้ปฏิวัติการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าในสถานที่ทำงานต่างๆ ตั้งแต่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่ 20

รถโฟล์คลิฟท์ได้กลายเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในสถานที่ทำงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำงานอื่น ๆ ดังนี้

 

 • อู่ต่อเรือ 

         รถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องมือในการขนถ่ายสินค้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกวันนี้รถยกถูกใช้เพื่อเคลื่อนย้าย

         และขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ตั้งแต่รถบรรทุกส่งของไปจนถึงพื้นที่จัดเก็บในท่าเทียบเรือ

         รถโฟล์คลิฟท์ถูกใช้โดยเฉพาะในงานขนส่งเหล็กและการขนส่งไม้

 

 • สถานที่ก่อสร้าง

          รถยกที่มีไว้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก็พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในสถานที่ก่อสร้างเช่นกัน 

          คนงานก่อสร้างพึ่งพารถยกเพื่อขนย้ายและขนส่งวัสดุก่อสร้างหนักไปยังจุดหมายและแม้แต่ในที่ขรุขระ

          ในสถานที่ก่อสร้างรถยกทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์ยกและยานพาหนะ 

          รถโฟล์คลิฟท์เหมาะที่สุดในการขนพาเลทบล็อก/อิฐ เหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลากจากรถบรรทุกส่งของและนำไปที่ไซต์งาน

 

 • คลังสินค้า 

         รถโฟล์คลิฟท์มักใช้ในการดำเนินงานคลังสินค้าเช่นกัน ส่วนใหญ่จะใช้ในการโหลดและขนถ่ายรถบรรทุก

         และขนส่งสินค้า มีรถโฟล์คลิฟท์ประเภทต่างๆ สำหรับใช้ในคลังสินค้า ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์มีขนาดแตกต่างกันไป

         เพลทของรถโฟล์คลิฟท์จะกำหนดน้ำหนักสูงสุดที่สามารถยกได้

The Reach Truck Is The Most Common Type Of Forklift Used In Warehouses 1

รถโฟล์คลิฟท์สำหรับคลังสินค้า

รถโฟล์คลิฟท์ประเภทหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในคลังสินค้าคือรถโฟล์คลิฟท์ยืนขับและรถโฟล์คลิฟท์ Reach Truck BT

ซึ่งเป็นรถโฟล์คลิฟท์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการหน่วยโหลดที่เหมาะกับชั้นวางสินค้า

โดยรถโฟล์คลิฟท์ยืนขับหรือ Reach Truck BT ใช้งานได้ดีที่สุดในคลังสินค้าที่มีทางเดินแคบ

มักใช้ในการดึงและจัดเก็บพาเลทที่ซ้อนกันในชั้นวางเนื่องจากได้รับการออกแบบที่กระทัดรัด 

รถโฟล์คลิฟท์ยืนขับและ Reach Truck BT จึงเป็นเครื่องมือในการจัดการวัสดุ 

และยังเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของการบรรทุกซึ่งทำให้ทางเดินแคบลง 

 

รถโฟล์คลิฟท์ประเภทนี้มีไว้สำหรับพื้นที่แร็ค  มักเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • การดำเนินงานคลังสินค้าของคุณเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เป็นหลัก
 • จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณ
 • ต้องรักษาปริมาณความจุในคลังสินค้าที่ความสูงไว้
Having Your Own Reach Truck Is An Asset For Your Company 1

ข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ Reach Truck

หลายบริษัทเลือกที่จะเช่ารถโฟล์คลิฟท์ยืนขับและ Reach Truck BT แต่ถ้าการดำเนินการส่วนใหญ่ต้องใช้รถยก

การซื้อรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณมักจะเป็นประโยชน์มากกว่า

เหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าของมากกว่าการเช่าคือความคุ้นเคย 

คุณสามารถฝึกอบรมพนักงานของคุณได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขามีความสามารถในการใช้รถโฟล์คลิฟท์มากขึ้น

และมีความรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ยืนขับและ Reach Truck BT 

 

อย่าลืมเตรียมรายละเอียดเหล่านี้ก่อนที่จะถามถึงราคาของรถโฟล์คลิฟท์ยืนขับและ Reach Truck  BT

 • กำลังรับน้ำหนัก (เต็มระดับความสูง)
 • คานรับน้ำหนักสูงสุด
 • โหลดน้ำหนักความต้องการในแง่ของน้ำหนัก ขนาด และรูปร่างของสินค้า
 • เพดานสูงโปร่ง
 • ทางเดินโล่ง (ควรมีความยาวหกถึง 12 นิ้วเหนือทางเดินขั้นต่ำสำหรับการซ้อนมุมฉาก)
 • พื้นที่ยกออกประมาณแปดถึง 12 นิ้ว
Employers Are Responsible For The Safety Of Their Workers 1

ปกป้องพนักงานของคุณ

นอกจากการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วแล้ว นายจ้างควรปกป้องพนักงานของตน

จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานด้วย สาเหตุทั่วไปของการบาดเจ็บของผู้ควบคุม

รถโฟล์คลิฟท์ยืนขับหรือ Reach Truck BT คือการชนกับแร็คทางด้านหลัง 

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะด้านหลังของรถโฟล์คลิฟท์ยืนขับหรือ Reach Truck BT ส่วนใหญ่เปิดอยู่ 

โดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างผู้ควบคุมรถกับคานขวางในแนวนอน

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้