โทรหาเราวันนี้ 092-4755089 | 086-4123448

ซ่อมแบตเตอรี่ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า

ซ่อมแบตเตอรี่ โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า

บริษัทฯ มีวิศวกรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี บริการรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัด มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง ด้านแผงวงจรควบคุม รถยก โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า (Electric Forklift) มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยยึดหลักที่ว่า “จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากลูกค้า ในกรณ๊ซ่อมไม่หายทุกกรณี”

แบตเตอรี่

วัดค่าความถ่วงจำเพาะ แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Battery_Cleaning

ทำความสะอาดเซลล์แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Battery_Soldering

เชื่อมสะพานไฟ แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Painting_Traction_Battery

ถังแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Cl Fb Dopdf Crop Resize
สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราวันนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม