ทีมช่าง EA Forklift

คุณได้ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิพิเศษบริการหลังการขายและการรับประกันรถโฟล์คลิฟท์สำเร็จ

ขอขอบคุณลูกค้า

ที่ไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าและให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกิจการคุณ

ขอให้กิจการของลูกค้าเจริญเติบโตยิ่งขึ้น ๆ ไป

บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์ จำกัด

จะพยายามปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นทุก ๆ ปี

และเราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้ให้บริการที่ดีมีคุณภาพ

สะดวกสบาย และรวดเร็วแก่ลูกค้าคนพิเศษ เช่นคุณต่อไป

หมายเหตุ : การลงทะเบียนรับสิทธิบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าหมายถึงกระบวนการที่ผู้ซื้อสินค้าต้องลงทะเบียนสินค้าที่ซื้อ

เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของสินค้านั้นๆ

การลงทะเบียนรับสิทธิการรับประกันสินค้ามักเป็นกระบวนการที่ผู้ซื้อต้องทำเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานและสินค้าที่ซื้อ 

เมื่อผู้ซื้อทำการลงทะเบียนสินค้าเรียบร้อยแล้ว สิทธิ์ในการรับประกันจะมีผลตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า

รวมถึงระยะเวลาที่สินค้ามีการรับประกันและขอบเขตของการคุ้มครองในการใช้งานสินค้าด้วยสิทธิ์รับประกันนั้นๆ 

ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่กำหนด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม