พาเลทไม้

โครงสร้างที่ทำจากไม้ที่ใช้ในการขนส่งและจัดเก็บสินค้า พาเลทไม้มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการขนส่งสินค้าในรูปแบบของพาเลท

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้า

พาเลทไม้ มีลักษณะเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช่องว่างตามแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ขึ้นและลงได้ พาเลทไม้มีความทนทาน

และความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของสินค้าที่วางบนพาเลทได้ โดยสามารถนำไปใช้ในกระบวนการขนส่ง จัดเก็บสินค้า หรือการจัดวางสินค้าใน

คลังสินค้า

การใช้พาเลทไม้มีประโยชน์มากมาย นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญ:

การใช้พาเลทไม้มีประโยชน์มากมาย
 • การจัดเก็บและขนส่งสินค้า: พาเลทไม้ใช้เป็นแพลตฟอร์มในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า พาเลทไม้ช่วยให้สินค้าสามารถนำขึ้นหรือลงจาก

พื้นของคลังสินค้าหรือพื้นที่จัดเก็บได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายและการบาดเจ็บของสินค้าในระหว่างการขนส่ง

 • การจัดเก็บพื้นที่: พาเลทไม้ช่วยให้การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าหรือพื้นที่จัดเก็บเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ พาเลทไม้สามารถจัดเรียงแถว

หรือชั้นของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถใช้พื้นที่ให้มากขึ้น และง่ายต่อการจัดการคลังสินค้า

 • การป้องกันความเสียหาย: พาเลทไม้ช่วยลดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง เนื่องจากสามารถป้องกันการเข้าถึง

สินค้าโดยตรงของคนและสิ่งอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

 • ความเป็นมาตรฐาน: พาเลทไม้มีมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรระดับสากล เช่น International Organization for Standardization

(ISO) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้พาเลทไม้ได้ทั่วโลก

การใช้พาเลทไม้ มีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียหายของสินค้า และทำให้

กระบวนการจัดเก็บสินค้ามีการจัดวางที่เรียบง่ายและสะดวกมากขึ้น

ขนาดของพาเลทไม้ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือพาเลทไม้มาตรฐาน (Standard Pallet) และพาเลทไม้ที่กำหนดเอง

(Custom Pallet) โดยทั่วไปแล้วขนาดของพาเลทไม้มาตรฐานจะมีความยาวและความกว้างที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนขนาดของ

พาเลทไม้ที่กำหนดเองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

พาเลทไม้มาตรฐานหรือพาเลทไม้ที่เป็นมาตรฐานอยู่ในสามารถระบุได้หลายแบบ ซึ่งมีหลายระบบมาตรฐานที่อยู่ในท้องถิ่นและระดับสากล.

ตัวอย่างของระบบมาตรฐานที่แพร่หลายคือ:

Iso
 • มาตรฐาน ISO (International Organization for

Standardization): ISO มีมาตรฐานสำหรับพาเลทไม้ที่รู้จักกันดี

โดยเฉพาะ ISO 8611-1 และISO 8611-2 ซึ่งกำหนดข้อกำหนดทาง

เทคนิคและการทดสอบสำหรับพาเลทไม้

มาตรฐาน Ispm 15
 • มาตรฐาน ISPM 15: ISPM 15 (International Standards for

Phytosanitary Measures No. 15) เป็นมาตรฐานที่กำหนดกฎหมาย

สำหรับการจัดการพาเลทไม้ที่ใช้ในการส่งออก มาตรฐานนี้จัดเตรียม

พาเลทไม้โดยการฆ่าแมลงพาหะที่อาจมีอยู่ในไม้.

มาตรฐาน Ansi
 • มาตรฐาน ANSI/MH1: มาตรฐาน ANSI/MH1 (American

NationalStandards Institute/Material Handling Industry)

เป็นมาตรฐานสหรัฐอเมริกาสำหรับพาเลทไม้ มีข้อกำหนดทาง

เทคนิคในการออกแบบและการทดสอบเพื่อให้มีความปลอดภัย

และความทนทาน

การเลือกพาเลทไม้มาตรฐานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและมาตรฐานที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจต้องพิจารณาปัจจัยเช่นขนาด,

ประสิทธิภาพในการนำไปใช้งาน, ความทนทาน, และความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

พาเลทไม้มาตรฐานมักมีขนาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายต่อไปนี้:

 • พาเลทไม้ขนาด 1200×1000 มม. (47.2×39.4 นิ้ว): นี่เป็นขนาดพาเลทไม้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด มักใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เช่น อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

พาเลทไม้ขนาด 1200x1000 มม.

พาเลทไม้ขนาด 1200×1000 มม.

สรุป

พาเลทไม้ขนาด 1200×1000 มม. (47.2×39.4 นิ้ว) เป็นขนาดพาเลทไม้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

มีความกว้าง 1200 มม. (47.2 นิ้ว) และความยาว 1000 มม. (39.4 นิ้ว) ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานในรถบรรทุกมาตรฐานและ

 

ระบบโกดังทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการออกแบบพาเลทไม้ในขนาดอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น พาเลทขนาด 800×600 มม.

(31.5×23.6 นิ้ว) หรือ พาเลทขนาด 1000×800 มม. (39.4×31.5 นิ้ว) ซึ่งใช้งานบ่อยในสถานที่ที่มีขนาดจำกัดหรือในอุตสาหกรรมที่มีความ

ต้องการเฉพาะเจาะจงกว่านี้

• พาเลทไม้ขนาด 1200×800 มม. (47.2×31.5 นิ้ว): นี่เป็นขนาดพาเลทไม้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ธุรกิจค้าปลีก,

ธุรกิจอุตสาหกรรมเล็ก ๆ, และโรงงานเล็ก ๆ

พาเลทไม้ขนาด 1200x800 มม.

พาเลทไม้ขนาด 1200×800 มม.

สรุป

พาเลทไม้ขนาด 1200×800 มม. (47.2×31.5 นิ้ว) เป็นขนาดพาเลทไม้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ในธุรกิจค้าปลีกที่ใช้

พาเลทไม้เพื่อขนส่งสินค้าในร้านค้า ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๆ ที่มีความต้องการใช้พาเลทไม้ในการจัดเก็บสินค้าหรือการขนย้ายภายใน

 

โรงงาน และในโรงงานเล็ก ๆ ที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป พาเลทไม้ขนาดนี้มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้สะดวกใน

สถานที่ขนาดเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีรูปแบบและวัสดุที่แข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้

• พาเลทไม้ขนาด 1100×1100 มม. (43.3×43.3 นิ้ว): ขนาดนี้มักใช้ในบางส่วนของโลกเพื่อตอบสนองความต้องการทางพื้นที่หรือสภาพทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่ที่จำกัด

พาเลทไม้ขนาด 1100x1100 มม.

พาเลทไม้ขนาด 1100×1100 มม.

สรุป

พาเลทไม้ขนาด 1100×1100 มม. (43.3×43.3 นิ้ว) เป็นขนาดที่ใช้ในบางส่วนของโลก เพื่อตอบสนองความต้องการทางพื้นที่หรือสภาพทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่ที่จำกัด ขนาดนี้มักใช้ในประเทศที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์หรือทางเศรษฐกิจที่จำกัดเช่น ญี่ปุ่น โดยทั่วไป พาเลทไม้ขนาดนี้

 

เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงแต่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจาก

สามารถรองรับสินค้าได้ในปริมาณที่มากพอและยังสามารถจัดเก็บในพื้นที่ที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีขนาดอื่น ๆ ที่น้อยกว่าหรือใหญ่กว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมและการใช้งานที่แตกต่างกันไป

ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายเพื่อดูขนาดที่พอเหมาะสมกับคุณสมบัติและการใช้งานของคุณ

หากคุณต้องการหาพาเลทไม้ราคาถูก คุณอาจพิจารณาตามข้อแนะนำต่อไปนี้:

1.ซื้อพาเลทไม้ในขนาดมาตรฐาน: การเลือกซื้อพาเลทไม้ที่มีขนาดและมาตรฐานตามที่กำหนดโดยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น US standard pallet

หรือ Euro pallet จะช่วยให้คุณสามารถหาพาเลทไม้ในราคาที่ถูกกว่าได้ เนื่องจากมีปริมาณผลิตมากและเป็นที่ต้องการอย่างแพร่หลายใน

ตลาด

การซื้อพาเลทไม้ในขนาดมาตรฐานเป็นวิธีที่ดีในการหาพาเลทไม้ราคาถูก ดังนี้:

 • ช้อปปิ้งออนไลน์: ค้นหาเว็บไซต์การค้าออนไลน์ที่ขายพาเลทไม้ในขนาดมาตรฐาน เช่นเว็บไซต์ขายสินค้าทั่วไปหรือเว็บไซต์ที่เจ้าของ

ธุรกิจเล็ก ๆ หรือผู้ผลิตพาเลทไม้ขายผ่านออนไลน์ ดูราคาและคุณภาพของพาเลทไม้ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อเปรียบเทียบและเลือกตามความ

ต้องการของคุณ

 • ติดต่อผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายท้องถิ่น: ตรวจสอบธุรกิจท้องถิ่นหรือโรงงานผู้ผลิตพาเลทไม้ในพื้นที่ของคุณ โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์

ของพวกเขา การติดต่อกับผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายในท้องถิ่นอาจช่วยให้คุณได้ราคาที่ถูกกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูง

 • เยี่ยมชมตลาดโลก: หากคุณมีโอกาสเดินทางไปยังตลาดโลกหรือสถานที่ที่มีการค้าส่งอย่างมาก เช่น โรงงานหรือตลาดที่มีการค้าส่ง

อุตสาหกรรม คุณอาจพบพาเลทไม้ในขนาดมาตรฐานที่มีราคาถูกกว่าเนื่องจากมีการจัดจำหน่ายอย่างกว้างขวาง

2.ตรวจสอบที่ตั้งของธุรกิจผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย: บางครั้ง การเลือกซื้อพาเลทไม้จากผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายที่ตั้งใกล้ๆ ที่คุณอาศัยหรือ

ที่ตั้งธุรกิจของคุณอาจช่วยลดค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าพาเลทไม้

การติดต่อผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายท้องถิ่นเป็นวิธีที่ดีในการหาพาเลทไม้ราคาถูก ตามนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถทำได้:

ตรวจสอบที่ตั้งของธุรกิจผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย
 • ค้นหาผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายในท้องถิ่น: ใช้เครื่องมือการค้นหาออนไลน์หรือทำการสืบค้นเพื่อค้นหาผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายพาเลทไม้

ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือการค้นหาออนไลน์เช่น Google เพื่อค้นหาโรงงานหรือผู้ผลิตพาเลทไม้ในพื้นที่ของคุณ

 • ติดต่อผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย: เมื่อคุณพบผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายที่คุณสนใจ คุณสามารถติดต่อกับพวกเขาผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล

หรือทางเว็บไซต์ของพวกเขา สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพาเลทไม้ที่พวกเขามีให้ เช่น ราคา คุณภาพ ขนาด และการจัดส่ง

 • ขอใบเสนอราคา: ส่งคำขอใบเสนอราคาถึงผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนที่คุณต้องการ ขนาดและคุณสมบัติของ

พาเลทไม้ ราคาที่ถูกที่สุด รวมถึงข้อกำหนดการจัดส่งและการชำระเงิน.

3.ตรวจสอบตลาดออนไลน์: การค้นหาพาเลทไม้ในเว็บไซต์การค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์สินค้าราคาถูกอาจช่วยให้คุณเจอตัวเลือกที่มีราคา

ที่คุณพอเป็นได้

การค้นหาพาเลทไม้ในเว็บไซต์การค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์สินค้าราคาถูกเป็นวิธีที่ดีในการหาพาเลทไม้ราคาถูก

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:

 • เข้าสู่เว็บไซต์การค้าออนไลน์: เริ่มต้นโดยเข้าสู่เว็บไซต์การค้าออนไลน์ที่รู้จักและไว้วางใจ เช่น Amazon, Lazada, Shopee, หรือ eBay
 • ค้นหาพาเลทไม้: ใช้ช่องค้นหาในเว็บไซต์เพื่อค้นหา “พาเลทไม้” หรือคำที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูตัวเลือกที่มีอยู่ในตลาดออนไลน์
 • กรองผลการค้นหา: หากมีผลการค้นหามากเกินไป คุณสามารถใช้ตัวกรองหรือหมวดหมู่เพื่อจำกัดผลการค้นหา เช่นตามราคา,

คะแนนความนิยม, หรือคุณสมบัติอื่น ๆ

 • ตรวจสอบราคาและรีวิว: ตรวจสอบราคาของพาเลทไม้ในผลการค้นหา และดูรีวิวจากผู้ใช้ที่เคยซื้อมาก่อน นี้ช่วยให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้

 • เปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติ: คุณสามารถเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของพาเลทไม้ที่คุณสนใจกันเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ตรง

ตามความต้องการของคุณ

4.พิจารณาพาเลทไม้ที่ใช้แล้วซื้อคืนหรือเช่า: บางร้านค้าหรือบริษัทให้บริการการจัดจำหน่ายและเช่าพาเลทไม้ที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ

รับซื้อคืนเป็นทางเลือกที่คุณอาจพิจารณา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาเลทไม้

บางร้านค้าหรือบริษัทให้บริการการจัดจำหน่ายและเช่าพาเลทไม้บางแห่งอาจมีโปรแกรมหรือนโยบายที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อคืนหรือ

เช่าพาเลทไม้ที่ใช้แล้วได้เป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาเลทไม้ใหม่ๆ อีกทั้งยังช่วยลดการสร้างสรรค์ขยะพลาสติก

ไม่จำเป็นอีกด้วย

ติดต่อกับร้านขายพาเลทไม้

อุดมไม้พาเลทมือสอง

อุดมไม้พาเลทมือสอง (หนองจอก)

089 226 0457

9/62 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ เลียบวารี 29 โคกแฝด หนองจอก,กรุงเทพ

มีจำหน่ายในราคาถูกพร้อมส่งแข็งแรง 15 ตัวขึ้นไปส่งฟรี

ไม่เกิน 20 กิโลระยะทาง

หจก.เจริญศรี

หจก.เจริญศรี อินเตอร์เทรด1966 (หนองจอก)

087 145 0566
39/542 ซอย.มิตรไมตรี 10/1 หนองจอก หนองจอก, กรุงเทพ

พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก ใหม่ เกรดส่งออก พาเลทมือสอง

เกรด แลกเปลี่ยนไม้แผ่น

บุญรอดพาเลทแพ็คกิ้ง

บุญรอดพาเลทแพ็คกิ้ง (มีนบุรี)

099 525 4153
เลขที่ 70/274 ซอย ร่มเกล้า 2 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

รับซื้อ-ขาย พาเลทไม้

ลังไม้เศษวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานทุกชนิด 

รมิตา เฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลท

รมิตา เฟอร์นิเจอร์ ไม้พาเลท (ลาดกะบัง)

086 989 7312
ซอย ร่มเกล้า 21/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

รับทำพาเลทตามสั่ง ตีลังไม้สำหรับแพ็คสินค้า พาเลทอบน้ำยา

ตีตราIPPC สำหรับส่งออก 

ร้านไม้หงษ์หยก. ปากซอยกิ่งแก้ว 45

ร้านไม้หงษ์หยก.ปากซอยกิ่งแก้ว 45 (บางพลี)

086 984 6941
23/11 ซ.45 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราขาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 

พาเลทพลาสติกมือ 1 และ มือ 2 

มีหลายขนาดให้เลือก ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี!