REACH TRUCK
Previous
Next

REACH TRUCK BT

REACH TRUCK คือ รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ถูกออกแบบมาให้ใช้ในโกดังสินค้า พื้นที่แคบ เหมาะกับการยกของวางบนที่สูง 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีใช้ รถ REACH TRUCK ยกสูงสุดที่ 13 เมตร มีขารับน้ำหนักที่ด้านหน้า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา เพื่อกระจายน้ำหนัก

 และเป็นรางให้เสาเลื่อนเข้า-ออกได้ ยก Pallet ได้ทั้ง Pallet แบบเปิดและปิด มีล้อขับเคลื่อนที่ด้านหลัง 1 ล้อ 

ทำให้วงเลี้ยวแคบมากๆ (1.6 เมตร โดยประมาณ) 

ทำความรู้จัก Reach Truck เสาสูง

โปรโมชั่นโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โปรโมชั่นReach truck Bt Optimized

รถรุ่นนี้สามารถแบ่งความสูงของเสาออกเป็น 4 ช่วงคือ 

1. ช่วงความสูงเสา    3.3 – 6.0 m สำหรับรถยกหนัก 1.2 Ton

2. ช่วงความสูงเสา    4.4 – 6.3 m สำหรับรถยกหนัก 1.4 Ton

3. ช่วงความสูงเสา   4.4 – 8.5  m สำหรับรถยกหนัก 1.6 Ton

4. ช่วงความสูงเสา   8.5 – 13 m สำหรับรถยกหนัก 1.8 – 2.5 Ton

รูปรถ Reach Truck BT

Reach truck 281395481

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 17
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 13
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 14
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 15
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 4
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 3
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 2
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 8
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 7
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 5
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 6
Power pallet รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 12
Power pallet รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 11
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 9
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 10
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 19
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 18
Reach truck Bt รถโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 16

งานซ่อมโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

บริษัท GMS Co., Ltd.

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE160

บริษัท SF EXPRESS Co., Ltd.

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE 160M

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE140M

บริษัท พูนบราเธอร์ส จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE160M

บริษัทฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE140M

บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRB 4

บริษัทอีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE140M

บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT) RRE 160M
ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Reach truck Bt 3
ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Reach truck Bt 2
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง
ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Reach truck Bt 5
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 6
ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Stacker Bt 4
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 9
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 8
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 7
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 11
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 12
Reach truck Bt ซ่อมโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 10

บริการส่งมอบรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT (Reach Truck BT)

บริษัท SF Express จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT RRE160M

บริษัท พูนบราเธอร์ส จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT RRE160M
ยกหนัก 1.6 ตัน เสาสูง 8.5 เมตร

บริษัท SF Express จำกัด

โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT RRE160M
ยกหนัก 1.6 ตัน เสาสูง 6.3 เมตร

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT RRE160M เสาสูง 7.5 เมตร

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า BT RRE160M ยกสูง 8.5M
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 2
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 5
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 4
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 3
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 7
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 8
Reach truck Bt ส่งโฟล์คลิฟท์เสาสูง Bt 6
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษดูแลรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า REACH TRUCK คุณภาพ
Service 1
Service 3
Service 4
Service 10
Service 1
สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราวันนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม