Forklift หมายถึงอะไร

ประโยชน์การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ

Forklift หมายถึงอะไร ?

Forklift เป็นประเภทของยานพาหนะที่จัดอยู่ในประเภทรถบรรทุกอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 

ใช้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ในระยะทางสั้น ๆ 

Forklift ทั่วไปถูกกำหนดโดยโครงรถที่มีชุดประกอบเสาด้านหน้าซึ่งมีหน้าที่ในการยกและลดภาระบรรทุก

ชุดประกอบเสาเหล่านี้ช่วยปรับความสูงได้ซึ่งติดตั้งโช้ครับน้ำหนักของ Forklift

Forklift ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดมากมายเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่มีน้ำหนักสูงสุด

และจุดศูนย์ถ่วงต่างกัน ซึ่งความใส่ใจในข้อกำหนดเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

อธิบายเกี่ยวกับ Forklift

Forklift ศูนย์รวมที่หลากหลาย

Forklift อยู่ภายใต้ข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่างๆ  โดยขึ้นอยู่กับประเภทของ Forklift ที่ใช้

ตลอดจนงานเฉพาะที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้ Forklift นอกจากมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้ว 

Forklift ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานการฝึกอบรมอีกด้วย ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ว่าผู้ปฏิบัติงาน Forklift ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังทั้งหมดได้ผ่านตามโปรแกรมการฝึกอบรม

ที่เป็นที่ยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้