ประวัติความเป็นมาของรถ Forklift

รถโฟล์คลิฟท์ในคลังสินค้า

ประวัติความเป็นมาของรถ Forklift

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถ Forklift ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้ทำความรู้จัก

เกี่ยวกับรถ Forklift หรือที่เรียกว่า รถยก ซึ่งคำว่า Forklift มีความหมายมาจากคำผสมสองคำที่มีความหมายว่า

ส้อมเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง

รถ Forklift หรือที่เรียกอีกอย่างว่า รถยก คือเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมที่ช่วยทุ่นแรงเพื่อยก

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของในระยะทางสั้น ๆ โดยลักษณะของรถ Forklift จะมีแท่งเหล็กยื่นออกมา

จากโครงสร้างหลักของตัวรถที่เรียกว่า งา เพื่อใช้ในการวางหรือยกสิ่งของต่าง ๆ 

และเป็นที่นิยมสําหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น คลังสินค้า โกดัง 

โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ร้านวัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตร ลานยางพารา 

ธุรกิจค้าส่ง ค้าไม้ โรงสี ฯลฯ

ประวัติและความเป็นมาของรถ Forklift

ความเป็นมาของรถ Forklift

รถ Forklift (รถยก) มีประวัติความเป็นมาโดยเริ่มพัฒนามาจากรอก ซึ่งเป็นวิธีหลักการยกเคลื่อนย้ายของหนัก

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 เป็นการใช้กลไกแบบง่าย ๆ ไม่ได้มีเรื่องของระบบไฮดรอลิค 

มีการใช้รอกเป็นตัวหลักที่ใช้ดึงโซ่ยกและยึดชิ้นงานโดยใช้วิธีการผูก จึงทำให้ยกได้ไม่สูงมาก

และไม่มีคนนั่งควบคุมหรือขับรถใด ๆ ทั้งสิ้น

ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 1 รถ Forklift หรือรถยกได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเพิ่มความสะดวก

สำหรับการใช้งานช่วยเรื่องการขนถ่ายและการโหลดการขนส่งง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งมีความจําเป็นมากขึ้นในช่วงขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากสงคราม 

จากนั้นจึงได้เกิดการพัฒนาเครื่องจักรหรือรถ Forklift ในเรื่องของกระบวนการยก เคลื่อนย้าย 

และได้รับการออกแบบเป็นระบบยกเชิงกลและระบบไฟฟ้า 

ประวัติความเป็นมาของรถ Forklift

ต่อมาปี  1917 ได้มีการพัฒนารถ Forklift นั่งขับหรือรถยกนั่งขับ ขึ้นมาใหม่โดยบริษัทคลาร์ก 

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Truck Tractor แต่เดิมได้มีการผลิตและใช้งานเองภายในบริษัทเท่านั้น

หลังจากนั้นในปี 1920 ได้มีการผลิตรถ Forklift หรือรถยกสำหรับอุตสาหกรรมคันแรกที่ใช้พลังงานไฮดรอลิค

เพื่อยกของหนัก หลังจากนั้น ปี 1923 บริษัทเยลได้มีการผลิตรถ Forklift หรือรถยกแบบไฟฟ้าขึ้นคันแรก

โดยมีงาและเสายกระดับสำหรับการยกขึ้นและลงเป็นครั้งแรก ซึ่งการยกจะใช้แบบระบบเฟืองมีสปริงรองหมุน

ที่จะช่วยในเรื่องของการหมุนผ่อนแรงยก

รถ Forklift หรือรถยกในช่วงแรกยังไม่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากการใช้งานและประสิทธิภาพ

ยังไม่มีความเสถียร จนกระทั่งมีการพัฒนาแท่นวางสินค้า หรือเรียกว่า พาเลท ที่มีมาตรฐาน

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าของรถ Forklift

ซึ่งเกิดจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในเรื่องของความต้องการ

ด้านอุปโภคเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการขนถ่าย เคลื่อนย้าย 

โดยเน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพและสามารถทะงานได้อย่างต่อเนื่องได้เต็ม 8 ชั่วโมง

เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่ต้องมีการชาร์จแบตใหม่

สงครามโลกครั้งที่สองเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญในการพัฒนา Forklift

เนื่องจากคนงานต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการโหลดสินค้าสงครามจํานวนมากลงบนเกวียน

และเรือจํานวนมาก การจัดส่งของ บริษัท หนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 500 หน่วยในปี 1939 เป็น 23,500 

หน่วยในช่วงปีสงครามต่อมา การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลานี้ยังทําให้รถบรรทุกไฟฟ้า

มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมีการพัฒนาโมเดลที่สามารถทํางานได้เต็มแปดชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จใหม่

ความเป็นมาของรถโฟล์คลิฟท์

ในปี 1950 ได้มีการพัฒนาวิธีการให้มีสโตร์ในการจัดเก็บเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากขยายคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการออกแบบรถ Forklift หรือรถยกในช่วงเวลาดังกล่าว


ดังนั้นจึงเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายและยกในพื้นที่แคบ ๆ ที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

โดยที่รถ Forklift รุ่นใหม่จะมีขนาดพอดีกับทางเดินที่แคบกว่าและยกสูงถึง 50 ฟุตซึ่งสูงขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีมา 

และช่วยในเรื่องปฏิวัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บของเข้าลิ้นชักมากขึ้น

จึงทำให้สามารถวางของไว้ในพื้นที่เดียวกันได้เป็นจำนวนมาก

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 และต้นทศวรรษที่ 1960 ด้วยความสูงในการยกที่เพิ่มขึ้นจึงเกิดเป็นความกังวล

ด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูงทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขับรถ Forklift 

ได้รับบาดเจ็บ จึงได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บริษัทผู้ผลิตรถ Forklift หรือรถยก 

ได้มีการพัฒนากรงหรือหลังคาสำหรับรถ Forklift เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับรถ Forklift 

และได้มีการกำหนดให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ต้องมีสำหรับรถ Forklift เป็นต้นมา

นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในรูปแบบด้านพลังงาน

ซึ่งช่วยในเรื่องของความประหยัดโดยใช้แก๊สแทนน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

ลดปัญหาเรื่องเขม่าควันที่ก่อมลพิษขณะทำงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ 

ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยรถ Forklift หรือรถยกนั้นมีความหลากหลาย

ที่คุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือความต้องการใช้ภายในองค์กรของคุณ

หากคุณกำลังมองหาหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับรถ Forklift รถโฟล์คลิฟท์ รถยก 

EA Forklift มีจำหน่ายพร้อมส่งทั่วประเทศไทย สามารถปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

เพื่อได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

แหล่งที่มาของรูปภาพ : lillyforklifts

บทความล่าสุด

ติดต่อเราวันนี้